Ring gratis på tlf. 89 88 01 88
(man. - fre. kl. 09.00 til 13.00)
Skab din skræddersyede rejse
Brugeranmeldelse 8.7/10 baseret på 176 Anmeldelser
"Vi havde den mest fantastiske rejse - og det hele faldt bare i hak, der var INGEN problemer undervejs." - Helle Veggerby fra Nibe
Se anmeldelser
Flere fordele
Se denne video og lær mere om vores concept(50 sek.)
Læs mere om os

Læs mere anmeldelser

Vilkår og Betingelser

Artikel 1: Generelt, vilkårenes anvendelighed

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle aftaler, der er blevet indgået/vil blive indgået med TravelGroep BV. FodboldTravel.dk er et handelsnavn som tilhører TravelGroup BV. TravelGroep BV's oplysninger er:

TravelGroup BV, handlende under navnet
FodboldTravel.dk
Amstel 178
1017 AE Amsterdam
tlf.: 89 88 01 88 (man. - fre. kl. 09.00 til 13.00)
e-mail: [email protected]

Registreret hos handelskammeret i Amsterdam med nummer: 02096299
Momsregistreringsnummer: 8173.51.991

Artikel 2: Aftale
2.1 Aftalen indgås ved at den rejsende accepterer et tilbud fra FodboldTravel.dk. Den rejsende accepterer almindeligvis tilbuddet elektronisk (via bookingmodulet på hjemmesiden), men det kan også ske skriftligt eller per telefon.
2.2 Sørg for at du giver FodboldTravel.dk dine fuldstændige og korrekte oplysninger når du accepterer et tilbud. FodboldTravel.dk går nemlig ud fra at oplysningerne er korrekte! Hvis en booking skal rettes med tilbagevirkende kraft fordi du har videregivet fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger, så skal du selv betale samtlige omkostninger, der er forbundet med denne rettelse.
2.3 Efter en aftale er blevet indgået, modtager du enten skriftlig eller elektronisk (per e-mail) en bekræftelse på aftalen. Du er forpligtet til at kontrollere at denne bekræftelse ikke indeholder fejl, og dette skal gøres straks efter du har modtaget den. Kontrollen omfatter rejsedatoer, kampens spilletid og dine personlige oplysninger. Hvis oplysningerne i bekræftelsen ikke er korrekte skal du straks (seneste inden for 24 timer) kontakte FodboldTravel.dk. Ændringer af flytider eller navneoplysninger medfører ofte ekstraomkostninger, også selvom ændringerne foretages inden for 24 timer. FodboldTravel.dk er ikke ansvarlig for tab eller udgifter der opstår hvis det senere viser sig at oplysningerne var forkerte. Du hæfter selv for samtlige omkostninger der opstår på grund af at du har oplyst forkerte eller ufuldstændige informationer.
2.4 FodboldTravel.dk indgår aftalen på vilkår af at vi virkelig kan reservere de bookede dele. Inden for disse rammer forbeholder FodboldTravel.dk sig retten til at annullere aftalen frem til 1 dag efter vi har modtaget den aftalte rejsesum. I sådanne tilfælde vil FodboldTravel.dk refundere rejsesummen inden for 5 dage efter vi har modtaget den.
2.5 FodboldTravel.dk opkræver aldrig kunden betaling for ændrede transportomkostninger/afgifter eller andre omkostninger/afgifter (moms, fly- eller turistskatter eller brændstoftillæg). Rejsesummen for den rejse du har booket vil altså ikke blive ændret efter at bookingen er blevet gennemført.
2.6 Åbenlyse fejl samt fejl (nærmere bestemt information som en gennemsnitlig rejsende straks indser, må være en fejl eller fejlagtig) i informationen eller i aftalen som FodboldTravel.dk og deres leverandører selv har oplyst (på hjemmesiden eller andetsteds) eller som er blevet oplyst på vegne af FodboldTravel.dk eller deres leverandører er ikke bindende for FodboldTravel.dk. FodboldTravel.dk fralægger sig alt ansvar herfor.

Artikel 3: Betaling
Rejsesummen skal være kommet ind på FodboldTravel.dk's konto på det angivne tidspunkt. Hvis du har booket rejsen ved at afgive en delbetaling, så sender vi dig 6 uger før afrejse en påmindelse om den resterende betaling. Det er først efter du ikke har reageret på den tredje rykker at betalingsterminen regnes som endelig og fastlagt: hvis du ikke har betalt til tiden (dvs. efter den tredje rykker og 4 uger før afrejsen) betragtes du som værende uagtsom, og i så fald er du tvunget til at betale al rente og alle andre eventuelle omkostninger som FodboldTravel.dk skal betale i forbindelse med din uagtsomhed (f.eks. i forbindelse med at FodboldTravel.dk skal betale sine leverandører samt omkostninger forbundet med opkrævning af betaling).

Artikel 4: Ændringer
4.1 FodboldTravel.dk er ikke ansvarlig hvis du, uanset årsagen hertil, ikke er i stand til at deltage i rejsen og/eller ikke vil (kunne) deltage i den/de bookede events/kamp(e), og FodboldTravel.dk er ej heller ansvarlig for skade(r) som kan opstå på grund af dette. FodboldTravel.dk sørger altid for at fastlægge et passende rejseskema, som gør at det med al rimelighed er muligt at overvære en kamp. FodboldTravel.dk sørger altså for at rejsens dele er tilpasset kampen. Det er dog dit eget ansvar at sørge for at du rent faktisk ankommer i god tid før kampen.
4.2a Hvis du ikke har kunnet deltage i rejsen og/eller det bookede event/kampen af en årsag, som ikke er din egen skyld, f.eks. på grund af en forsinkelse/annullering af din flyrejse, fordi kampen annulleres/flyttes eller på grund af at kamptiderne er blevet ændret på en måde som du ikke har kunnet få oplyst i tide, så vil FodboldTravel.dk så vidt det er muligt hjælpe dig med at løse dette, men vi er ikke ansvarlige for omkostningerne for dette. BEMÆRK! Det drejer sig her om situationer som opstår efter den første rejsedag allerede er begyndt.
4.2b Hvis kampen flyttes hjælper FodboldTravel.dk dig med at ombooke flyrejsen og/eller at lede efter et alternativ til kampen. Eventuelle ekstra hotelomkostninger i forbindelse med ekstra overnatninger, som kan blive nødvendige i forbindelse med dette, er på din regning og for egen risiko. FodboldTravel.dk påtager sig dog ansvaret for ombookningen af flyrejsen, hotellet (hvis rejsen ikke forlænges) og kampbilletterne. Rejsen skal kun tilpasses hvis kamptiden ændres i betydelig grad, således at den ikke længere passer ind i dit aktuelle rejseskema. FodboldTravel.dk opererer med en minimumtid på 2 1/2 time mellem den planlagte ankomsttid og kampstart. FodboldTravel.dk vil kun ændre flyrejsen (tur- eller returrejsen) hvis det er nødvendigt at tilpasse denne i forbindelse med kamptiderne. Vi henviser til vores MatchProtect-garanti for de nøjagtige betingelser i forbindelse med ændringer af kampe.
4.3 FodboldTravel.dk har bemyndigelse til at ændre aftalen på væsentlige punkter på grund af vigtige omstændigheder, og du vil straks blive meddelt herom. Desuden har FodboldTravel.dk bemyndigelse til at ændre aftalen på grund af vigtige omstændigheder, som du straks vil blive meddelt om, også selvom dette medfører ulemper for dig. Det handler her blandt andet, men ikke udelukkende, om mindre justeringer af flyvetiderne.

Artikel 5: Deltagerskift
5.1 Hvis du skulle blive forhindret i at kunne deltage i rejsen, så kan en anden person deltage i rejsen i stedet for dig, på de vilkår som angives under punkt 2.
5.2 Vilkårene for deltagerskift er: a) at den anden person opfylder de vilkår som gælder for rejsen/kampen, b) at en anmodning om dette indgives senest 7 dage før afrejsen eller i det mindste så tidligt at alle de nødvendige handlinger og formaliteter for deltagerskift kan udføres, c) at vilkårene fra FodboldTravel.dk's leverandør(er) ikke modsætter sig et deltagerskift, og d) at du/den anden person rettidigt betaler samtlige omkostninger som deltagerskiftet eventuelt medfører.

Artikel 6: Afbestilling
Hvis du afbestiller rejsen er du stadig forpligtet til at betale rejsesummen til FodboldTravel.dk. Hvis det er muligt for FodboldTravel.dk at afbestille de bookede dele hos sine leverandører uden at FodboldTravel.dk behøver at betale for disse dele eller nogle andre omkostninger for dette, så vil FodboldTravel.dk dog tilbagebetale så stor en del af rejsesummen som muligt til dig, minus de omkostninger som FodboldTravel.dk har haft. Ved afbestilling er det dog aldrig muligt at få refunderet den del af rejsesummen som vedrører flyrejsen. Fra og med 5 dage før afrejsen er afbestillingsomkostningerne altid 100%. Vi beder dig om at meddele os om dette skriftligt (per e-mail). Inden for 1 arbejdsdag efter dette får du et svar fra os med en afbestillingsbekræftelse samt en oversigt over afbestillingsomkostningerne. Det er naturligvis også muligt først at modtage en oversigt over afbestillingsomkostningerne.

Artikel 7: Rejsebeskeder og rejsedokumenter
7.1 Senest 7 dage før afrejsen modtager du de rejsedokumenter du behøver fra FodboldTravel.dk, herunder (hvis relevant) din hotelreservation og flyoplysninger/billetter. Kampbilletterne skal du normalt afhente på hotellet. Det drejer sig om billetter til hjemmeholdets afdeling på stadion. Tag venligst hensyn til dette, og bemærk at det ikke er tilladt at bære modstanderholdets farver under kampen. Hvis du ikke har modtaget dine rejsedokumenter senest 7 dage før afrejsen bør du straks kontakte FodboldTravel.dk.
7.2 Straks efter du har modtaget rejsedokumenterne fra FodboldTravel.dk er du forpligtet til omhyggeligt at kontrollere at dokumenterne ikke indeholder fejl. Hvis rejsedokumenterne er fejlagtige skal du straks kontakte FodboldTravel.dk. FodboldTravel.dk er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller omkostninger hvis det senere viser sig at rejsedokumenterne var fejlagtige. Hvis du har oplyst forkerte eller ufuldstændige oplysninger skal du selv dække alle omkostninger i forbindelse med en ændring af rejsedokumenterne.
7.3 Du er selv ansvarlig for at du besidder de korrekte og gyldige grænse- og rejsedokumenter såsom et gyldigt pas/ID-kort, visum og eventuelle erklæringer vedrørende dit helbred. Du skal selv indhente information herom hos de ansvarlige myndigheder. FodboldTravel.dk er ikke ansvarlig for nogen skade eller omkostninger, der opstår hvis du ikke besidder de korrekte og gyldige grænse- og rejsedokumenter.
7.4 FodboldTravel.dk opfordrer dig kraftigt til at tegne en rejse- og afbestillingsforsikring. Kontakt os gerne for at få oplyst en passende rejse- og afbestillingsforsikring for dit arrangement.

Artikel 8: Ansvar og force majeure
8.1 FodboldTravel.dk forpligter sig til at opfylde aftalen i overensstemmelse med de forventninger som du med rimelighed kan have på baggrund af aftalen. Du skal selv sørge for at overholde alle FodboldTravel.dk's instruktioner, anvisninger og generelle vilkår (eller bookingvilkår) samt ligeledes de instruktioner, anvisninger og generelle vilkår som dikteres af de assistenter og leverandører vi samarbejder med.
8.2 FodboldTravel.dk fralægger sig alt ansvar for alle eventuelle krav om skadeserstatning i enhver form hvis:
A) mangelen ikke kan pålægges os og ej heller den person vi har ansat til at håndhæve aftalen, hvis:
- mangelen er din egen skyld; eller
- mangelen ikke kunne forudses eller ikke kunne afhjælpes og er en tredjeparts ansvar som ikke var engageret i leveringen af de tjenester som indgår i rejsen; eller hvis
- mangelen skyldes en hændelse som FodboldTravel.dk eller den person vi har ansat til at håndhæve aftalen med al fornøden omhu ikke havde kunnet forudse eller afhjælpe; eller hvis
- mangelen skyldes force majeure, det vil sige unormale eller uforudsigelige omstændigheder som er uafhængige af den person som påberåber sig dem, og hvis følger ikke kunne undgås, trods alle forholdsregler;
B) du selv havde kunnet få erstatning for skaden via en forsikring som f.eks. en rejse- og/eller afbestillingsforsikring og/eller sygeforsikring, eller hvis du på nogen anden måde allerede har fået erstatning;
C) og hvis en traktat eller en lov begrænser eller udelukker ansvaret.
8.3 Uanset bestemmelserne i de foregående punkter i denne artikel, så begrænses FodboldTravel.dk's ansvar for anden skade end den som forårsages af dødsfald eller skade eller tab af nydelse fra rejsen sig til maksimalt 3 gange rejsesummen. FodboldTravel.dk's ansvar for tab af nydelse fra rejsen/erstatning for svie og smerte begrænses til maksimalt 1 gang rejsesummen.

Artikel 9: Klager
9.1 FodboldTravel.dk gør sit allerbedste for at din rejse skal forløbe så godt som muligt, men på trods af dette kan der opstå problemer. Hvis du på noget tidspunkt mod forventning skulle have en klage, eller hvis der skulle opstå et problem, så skal du straks underrette FodboldTravel.dk om dette via nød-telefonnummeret og derefter bekræfte dette skriftligt (per e-mail eller brev) til FodboldTravel.dk. Denne meddelelse skal give FodboldTravel.dk en mulighed for at løse problemet, om muligt med det samme og på stedet.
9.2 Klager der opstår under rejsen og som ikke, eller ikke straks, (beviseligt) er blevet rapporteret i overensstemmelse med artikel 9.1 vil ikke blive taget op til behandling efter hjemkosten. Hvis din klage under rejsen (som er blevet rettidigt rapporteret) ikke løses på en tilfredsstillende måde, så skal du inden for 30 dage efter hjemkomsten meddele dette via e-mail ([email protected]) eller skriftligt til FodboldTravel.dk. Hvis du ikke gør dette vil din klage ikke blive taget op til behandling, og dermed bortfalder også dine eventuelle rettigheder. Hvis du rettidigt indsender din klage vil FodboldTravel.dk reagere på klagen inden for en tidsramme på maksimalt 10 arbejdsdage. Dette sker per e-mail eller per brev.

Artikel 10: Tvister
Hollandsk lov gælder for alle tvister som kan opstå mellem dig og FodboldTravel.dk. Tvister kan kun indbringes for den hollandske domstol. Hvis du ikke bor i Holland kan du også indbringe en tvist for en udenlandsk domstol. Derudover kan du også anvende de tvistregler som Thuiswinkelorganisatie tilbyder. For mere information om disse vilkår henviser vi til Thuiswinkel.org.
Alle krav forfalder et år efter rejsen er blevet afsluttet, eller, hvis rejsen ikke fandt sted, et år efter den oprindelige afrejsedato.
Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
For at du kan indgå aftale med os på FodboldTravel.dk har vi brug for følgende oplysninger:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos FodboldTravel.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Direktøren for FodboldTravel.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på FodboldTravel.dk er Reinier Linthorst Homan

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til FodboldTravel.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos FodboldTravel.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til FodboldTravel.dk via e-mail [email protected]

Cookies
På FodboldTravel.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på FodboldTravel.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere FodboldTravel.dk.

Sikker betaling
Sikker betaling
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev